< back Partner Directory

Gynecological Cancerpatients in Finland

From their website:

TIETOA YHDISTYKSESTÄ

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry- Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf on valtakunnallinen potilasjärjestö, joka toimii gynekologiseen syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä valtakunnallisena edunvalvontajärjestönä.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää gynekologisten syöpäpotilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämänlaadun parantamista ja kuntoutumisen kehittämistä. Välitämme luotettavaa tietoa gynekologisista syövistä, niiden ehkäisystä ja varhaistoteamisesta sekä eri hoitovaihtoehdoista.

Julkaisemme tiedotus- ja esitemateriaalia ja annamme gynekologisille syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen neuvontaa ja vertaistukea. Järjestämme yhdistyksen jäsenille koulutus- ja luentotilaisuuksia.

Syksyllä 2019 Marjo Sorsa ja Eva-Maria Strömsholm, jotka molemmat ovat sairastaneet gynekologisen syövän, ottivat gynekologisten syöpäpotilaiden pyynnöstä yhteyttä professori Ulla Puistolaan ja kertoivat hänelle tarpeesta perustaa oma yhdistys gynekologisille syöpäpotilaille. Yhteistyö lähti nopeasti käyntiin ja yhdistys rekisteröitiin 19.2.2020.

INFORMATION ABOUT THE ASSOCIATION

Suomen Gynekologiset Söpäpotilaat ry- Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf is a national patient organization that acts as a national advocacy organization for gynecological cancer sufferers and their relatives.

The aim of the association is to promote the improvement of the physical, psychological and social quality of life of gynecological cancer patients and the development of rehabilitation. We convey reliable information about gynecological cancers, their prevention and early detection, as well as different treatment options.

We publish informational and brochure material and provide counseling and peer support to gynecological cancer patients and their relatives. We organize training and lecture events for the members of the association.

In autumn 2019, Marjo Sorsa and Eva-Maria Strömsholm, both of whom have suffered from gynecological cancer, contacted Professor Ulla Puistola at the request of gynecological cancer patients and told her about the need to establish their own association for gynecological cancer patients. The cooperation started quickly and the association was registered on February 19, 2020.

  info@gysy.fi   050 5901 927

To top