< back Partner Directory

Kraef I Underlivet

From their website:

KIU – Kræft I Underlivet

Vi er en landsdækkende forening, som hjælper og støtter kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet samt deres pårørende, på et medmenneskeligt grundlag.

Vi er en gruppe kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet.

Vi ved ud fra egne erfaringer, at der er et stort behov for at tale med andre, der har været i en lignende situation.

Vi kan svare på nogle af de ikke lægelige spørgsmål, der kommer, når man får en kræftsygdom.

Vi er alle frivillige, og vore kontaktpersoner og vejledere har deltaget i kurser hos Kræftens Bekæmpelse, der kvalificerer dem til at støtte og vejlede andre.

Vores formål er, at:

  • vejlede og støtte kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet
  • skabe åbenhed og debat omkring underlivskræft
  • arbejde for at forbedre forholdene for kvinder med kræft i underlivet
  • informere kvinder med kræft i underlivet, deres pårørende samt andre interesserede gennem møder, nyhedsbreve etc.
  • oprette KIU-afdelinger

KIU – Cancer In The Abdomen

We are a nationwide association that helps and supports women who have or have had cancer of the abdomen and their relatives, on a humane basis.

We are a group of women who have or have had pelvic cancer.

We know from our own experience that there is a great need to talk to others who have been in a similar situation.

We can answer some of the non-medical questions that arise when you get cancer.

We are all volunteers, and our contact persons and supervisors have participated in courses at the Norwegian Cancer Society, which qualifies them to support and guide others.

Our purpose is to:

  • guide and support women who have or have had pelvic cancer
  • create openness and debate about abdominal cancer
  • work to improve conditions for women with pelvic cancer
  • inform women with cancer of the abdomen, their relatives and other interested parties through meetings, newsletters etc.
  • establish KIU departments
  40 87 28 09

To top