< back Partner Directory

Malyvavirag alapitvary

From their website:

SZEREPET VÁLLALNI ABBAN, HOGY NE LEGYEN HPV A VILÁGBAN, ÉS ELÉRNI AZT, HOGY MINDEN NŐGYÓGYÁSZATI DAGANATTAL ÉRINTETT IDŐBEN ELJUSSON A MÁLYVAVIRÁG ALAPÍTVÁNYHOZ.

KI MINDENKIT SZERETNÉNK MEGSZÓLÍTANI?

Aki a nőgyógyászati daganatokkal:

bármilyen formában érintett: ha benne vagy – Téged, ha családtag vagy, ha férj vagy, ha nagygyermek vagy, ha barátnő vagy barát vagy – Téged. Segítünk a benne levőknek és segítünk a környezetének, hiszen sokszor nem tudjuk kívülállóként, mit tegyünk, mit mondjunk.

Szólunk ahhoz is, aki többet szeretne tudni a betegségről, van egy kérdéses lelete, vagy nem érti teljesen mi történik vele, másodvéleményt, orvost keres.

A mályvavirágot az érett nő virágaként választottuk alapítványunk szimbólumának,
mely szívós, kitartó és nagyon szép virág, olyan, mint a női lélek.
Csak van, hogy szirmaink megsérülnek.

CÉLJAINK

 1. Méhnyakrák Prevenció
  • a méhnyakrák megbetegedések számának jelentős csökkentése a szűrés és a védőoltás által
  • méhnyakrák okozta halálozás csökkentése
 2. Nőgyógyászati daganattal érintettek segítése, rehabilitáció megalapozása
  • érintettek rehabilitációjának megszervezése, lebonyolítása
  • érintettek összefogása, hogy érezzék, nincsenek egyedül
  • az érintettek életminőségének javítása
  • egyéni segítségnyújtás

A Mályvavirág Alapítvány „a méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a megelőzésért”, 2013 májusában alakult meg. A létrehozás oka az volt, hogy legyen egy olyan szervezet Magyarországon, amely kifejezetten méhnyakrák-megelőzéssel és rehabilitációval foglalkozik. Korábban nem volt ilyen, pedig nagy szüksége van az országnak rá. Ma már dolgozunk a nőgyógyászati daganattal érintettek segítéséért is.

Tóth Icó, 36 éves nő, édesanya és feleség. 2011-ben méhnyakrákon, Wertheim- műtéten, sugár- és kemoterápián esett át. Az ő betegségének útjából született a „Minden anyuka meggyógyul” című írás, a Libellus, amely a kiindulási pontot adta az Alapítvány megvalósítására. A Libellus egy segédlet méhnyakrákosoknak, mind testi, mind lelki út a meggyógyulás felé. „A könyv megírása után szerettem volna csatlakozni a méhnyakrák megelőzési programhoz önkéntesként, de nem találtam olyan szervezetet, ami csak és kizárólag ezzel foglalkozott volna. Akkor igazán megdöbbentem. Mennyi édesanya, leendő édesanya hal meg ebben az országban, mennyi nő betegszik meg, magamat beleértve, egy olyan rákban, amiről egyfelől semmit sem tudunk -pedig a daganatos betegségek közül a második leggyakoribb halálozási ok a 30-50 éves nők körében-, másfelől, egy olyan betegségről van szó, ami megelőzhető! Nem szabadna egy nőnek sem ma Magyarországon megbetegednie, főleg meghalnia ebben a betegségben!”

 

TO TAKE A ROLE IN KEEPING THE WORLD FREE OF HPV AND ACHIEVING THAT EVERYONE AFFECTED BY GYNECOLOGICAL TUMOR CAN REACH THE MÁLYVÁRÁG FOUNDATION.

WHO DO WE WANT TO ADDRESS?

Those with gynecological tumors:

affected in any way: if you are involved – You, if you are a family member, if you are a husband, if you are a grandchild, if you are a girlfriend or friend – You. We help those in it and help those around us, as we often don’t know what to do or say as outsiders.

We also speak to those who want to know more about the disease, have a questionable finding, or do not fully understand what is happening to them, are looking for a second opinion or a doctor.

We chose the mallow flower as the symbol of our foundation as the flower of the mature woman,
which is a hardy, persistent and very beautiful flower, like the female soul.
It’s just that our petals get damaged.

OUR GOALS

 1. Cervical Cancer Prevention
  • significant reduction in the number of cervical cancer cases through screening and vaccination
  • reduction of death due to cervical cancer
 2. Helping those affected by gynecological tumors, laying the foundation for rehabilitation
  • organizing and conducting the rehabilitation of those involved
  • bringing together those involved to make them feel that they are not alone
  • improving the quality of life of those concerned
  • individual assistance

 

The Mályvavirág Foundation “for the recovery and prevention of women with cervical cancer” was established in May 2013. The reason for its creation was to have an organization in Hungary that specifically deals with cervical cancer prevention and rehabilitation. There was no such thing before, even though the country needs it very much. Today, we also work to help those affected by gynecological cancer.

Icó Tóth, 36-year-old woman, mother and wife. In 2011, she underwent cervical cancer, Wertheim surgery, radiation and chemotherapy. From the path of her illness, the writing ” Every mother gets well”, the Libellus , was born, which provided the starting point for the implementation of the Foundation. Libellus is an aid for cervical cancer patients, both a physical and a spiritual path to recovery. “After writing the book, I wanted to join the cervical cancer prevention program as a volunteer, but I couldn’t find an organization that dealt solely with this. Then I was really shocked. How many mothers and mothers-to-be die in this country, how many women, myself included, get sick from a cancer that we know nothing about on the one hand – and it is the second most common cause of death among 30-50 year old women among cancer diseases – on the other hand, it is a disease that can be prevented! No woman should get sick in Hungary today, let alone die from this disease!”

  info@malyvavirag.hu   +36 (30) 110 9055

To top