< back Partner Directory

Natverket mot Gynekologisk Cancer

From their website:

Om oss

Vi är ett nätverk av patienter, anhöriga och fler engagerade som sprider kunskap och skapar debatt om gynekologiska cancersjukdomar. Vi stödjer kvinnor som drabbats genom att ställa högre krav på dagens hälso- och sjukvård.

Vi vill att vården ska jobba mer aktivt med prevention. Vi vill att alla drabbade ska få tillgång till snabb och optimal vård och behandling. Och vi vill att Du ska lära dig hur Du kan skydda dig, sköta om dig, din kropp och ditt underliv.

About us

We are a network of patients, relatives and more committed people who spread knowledge and create debate about gynecological cancers. We support women who have been affected by placing higher demands on today’s healthcare.

We want healthcare to work more actively with prevention. We want all sufferers to have access to quick and optimal care and treatment. And we want you to learn how to protect yourself, take care of yourself, your body and your abdomen.

  info@gyncancer.se   070-593 81 10

To top