< back Partner Directory

OnKoMajak

From their website:

Obecně prospěšná společnost ONKO Unie​ podporuje pacientky s onkogynekologickými diagnózami a metastatickou rakovinou prsu, zaměřuje se na edukativní a osvětové kampaně pro širokou veřejnost. Spolupracuje s organizací Veronica, z. ú., Nadačním fondem Hippokrates a je členem platformy Hlas onkologických pacientů.

Zároveň je členem mezinárodní sítě pacientských organizací ENGAGe pod patronací Evropské onkogynekologické společnosti ESGO. V roce 2018 se ONKO Unie stala součástí platformy Podpora pečujících

 

The general benefit society ONKO Unie supports patients with oncogynecological diagnoses and metastatic breast cancer, focuses on educational and awareness campaigns for the general public. He cooperates with the organization Veronica , z. ú., the Hippokrates Foundation and is a member of the Voice of Oncology Patients platform .

At the same time, he is a member of the international network of patient organizations ENGAGe under the patronage of the European Society of Oncology and Gynecology ESGO . In 2018, ONKO Unie became part of the Support for Caregivers platform .

 


To top